ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Φιλαρμονική Δήμου Ηγουμενίτσας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17  τ.κ. 46100
τηλ:2665025138
Αρχιμουσικός:Τζάνης Κωνσταντίνος