1ες . ΕΚΛΟΓΕΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΧΑΛΚΙΔΑ 1ο Δ/Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

2ες . ΕΚΛΟΓΕΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΧΑΛΚΙ∆Α 2Ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ – ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΤΕΝΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΙ∆ΑΣ

3ες ΕΚΛΟΓΕΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ 3Ο ∆/Σ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΤΕΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ, – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

4ες . ΕΚΛΟΓΕΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΘΗΝΑ 4Ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΒΕΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

5ες . ΕΚΛΟΓΕΣ —- ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΘΗΝΑ 5Ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΒΕΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ