1ες  ΕΚΛΟΓΕΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΧΑΛΚΙΔΑ 1ο Δ/Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρος Πρόκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στάθης Αρβανίτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Καραβέλης
ΤΑΜΙΑΣ: Θανάσης Πουλιού
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: Σπύρος Προσωπάρης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ: Γιώργος Κουβέλας
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ: Γιώργος Καλογεράκος

2ες  ΕΚΛΟΓΕΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΧΑΛΚΙ∆Α 2ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέτρος Πρόκος – Στάθης Αρβανίτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στάθης Αρβανίτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κώστας Κτενάς
ΤΑΜΙΑΣ: Θανάσης Πουλιού
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: Σπύρος Προσωπάρης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Γιώργος Λαρυγγάκης
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Βασίλης Κονίδας

3ες ΕΚΛΟΓΕΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ 3ο ∆/Σ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στάθης Αρβανίτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σπύρος Προσωπάρης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μίλτος Πολυχρονίδης
ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Κτενάς
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: Πέτρος Πρόκος
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Θανάσης Πουλιού
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Γιώργος Καλογεράκος – Γιώργος Κουβέλας

4ες . ΕΚΛΟΓΕΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΘΗΝΑ 4ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάσης Πουλιού
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέτρος Πρόκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Κουβέλας
ΤΑΜΙΑΣ: Γιάννης Ζωγραφίδης
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: Νίκος Βασιάδης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Δημήτρης Τσιαβές
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Γιώργος Καλογεράκος

5ες . ΕΚΛΟΓΕΣ —- ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΘΗΝΑ 5ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέτρος Πρόκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάσης Πουλιού
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Κουβέλας
ΤΑΜΙΑΣ: Γιάννης Ζωγραφίδης
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: Νίκος Βασιάδης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Δημήτρης Τσιαβές
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Γλυκερία Μωραϊτάκη

6ες . ΕΚΛΟΓΕΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΘΗΝΑ 6ο ∆/Σ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέτρος Πρόκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάσης Πουλιού
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Κουβέλας
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλης Κονίδας
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: Νίκος Βασιάδης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Αργύρης Σαλαγκιώτης
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Βασίλης Τασούδης