ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος

Κόνταρη τ.κ. 31100

τηλ: 2645022478

Αρχιμουσικός : Μήτσουρας Αθανάσιος