ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Φιλαρμονική Δήμου Κώ 

Νέο Στάδιο Ανταγόρας  τ.κ. 85300

Τηλ. 22420-25491

Αρχιμουσικός : Θανάσης Πουλιού

Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλειδών Κώ

Αντιμάχεια Κως τ.κ.85302

Τηλ. 22420-51228

 Αρχιμουσικός : Νίκος Γκαναβούρας

Φιλαρμονική Δήμου Καλύμνου 

Τηλ. 22430-28055

Αρχιμουσικός : Νίκος Μαμακας

Φιλαρμονική Δήμου Λέρου 

Γούρνα Λέρου τ.κ. 85400

Τηλ. 22470-22008 & 22470-22200

Αρχιμουσικός : Βασίλειος Καπανίκης

Φιλαρμονική Δήμου Ρόδου 

 Φιλαρμονική Δήμου Ιαλυσού Ρόδου

τ.κ. 85101

Τηλ. 22410-35938

Αρχιμουσικός : Μαρία Σαμαρά

Φιλαρμονική Δήμου Πεταλούδων Ρόδου

τ.κ. 85104

Αρχιμουσικός : Γιάννης Φουρλάνος

Φιλαρμονική Δήμου Καλιθέας Ρόδου

τ.κ. 85105

τηλ:

Αρχιμουσικός : Γιώργος Μαλοίνας

 Φιλαρμονική Δήμου  Αρχαγγέλου Ρόδου

τ.κ.85102

τηλ:

Αρχιμουσικός : Αντώνης Κολλιός